Online Ziyaretcilerimiz:
Fatih Sultan Mehmetin 1465 yılında Rum Pantus Imparatorlu?unu yykması ile Geçit köyünün bulundu?u topraklar Osmanlı topra?ı olmu?tur. O zaman Geçit denilen yerde 7 mahalle olarak Rumlar ya?amakta idi. Bu mahallelerin bugün yeraltından çıkan tandır, çanak, çömlek, künk parçaları gibi kalıntılardan anladı?ımıza göre. Ortamezarlık, Kirsomuzu, Biyalı, Hanlar, Günevi, Rumbeyleri, Galabaslar gibi mahallelerden olu?makta imi?ler.
Tüm resimlerimizi görmek için tıklayın
Site Tasarım Menzilbilisim.com